Fejezetek egymásra épülése

A fejezetek feldolgozásának sorrendje nem kötött. Az alábbi ábrán látható gráf az előfeltételeket tartalmazza. Egy fejezet feldolgozását akkor lehet elkezdeni, ha minden olyan fejezeten már túljutottunk, amelyből nyíl vezet az újhoz.

Fejezetek egymásra épülése

A teljes tananyag elsajátításához mind az öt világoskék keretbe foglalt fejezetet fel kell dolgozni, az összes szükséges előismerettel együtt.