Az SVG és a HTML kapcsolata

Mivel az SVG főleg webes megjelenítésre alkalmas formátum, lehetőség van arra is, hogy a dokumentumban linket helyezzünk el. Ezen kívül egy SVG kép beágyazható egy HTML oldalba is. Ebben a fejezetben ennek a lehetőségeiről lesz szó.


Linkek elhelyezése

Az elkészült ábrákon könnyen helyezhetünk el linkeket. Tetszőleges területet érzékennyé lehet tenni. Hasonló eredményt tudunk elérni, mintha egy kliens oldali térképet készítenénk el a HTML kódban.

Hivatkozások létrehozására az <a> elem szolgál:

<a xlink:href= ""  
  xlink:title= ""  
  xlink:show= ""  
  target= "" />

Az egyes attribútumok az alábbiakat jelentik:

xlink:href A link célja, az a weboldal vagy fájl, amit meg kell nyitni.
xlink:title Rövid leírás a linkről.
xlink:show A link új ablakban nyíljon meg, vagy az aktuálisban
target Annak az ablaknak vagy keretnek a neve, amiben meg kell nyitni a fájl.

Ahogyan az előtagokból is látszik, a linkek használatához az attribútumok az xlink névtérből valók. Emiatt is szükséges az xlink névtér megadása a dokumentum gyökérelemében. Az attribútumok között kettő igényel még némi magyarázatot. Az xlink:show attribútum két értéket vehet fel. Ha new-ra állítjuk, akkor a linket a böngésző egy új ablakban nyitja meg. Ha az aktuális ablakban szeretnénk megnyitni a linket, akkor a replace beállítást kell használni. Ha másik ablakban vagy keretben szeretnénk megnyitni egy linket, akkor kell használni a target attribútumot.

Ha egy vagy több objektumot linkké szeretnénk alakítani, akkor nincs más dolgunk, mint körülvenni a kérdéses elemeket egy <a> elemmel.

Sajnos az SVGView csak az xlink:href attribútumot tudja helyesen kezelni. SVGView használatakor a link megnyitását új ablakban úgy lehet elérni, hogy a linkként viselkedő alakzaton az egér jobb gombjával kattintva az Open in New Window opciót választjuk. A linkek helyes megjelenítése és működése a Mozilla Firefox-ban is lehetséges, 1.5-ös verziótól.

19/1. feladat:

Készíts egy rajzlap közepére egy 50 egység sugarú kört. A kör legyen egy link, ami az ELTE honlapjára mutat.


SVG dokumentum elhelyezése HTML oldalon

Az SVG képek HTML oldalakon való elhelyezésére a legjobb módszer a nem szabványos <embed> elem használata:

<embed src= ""  
  width= ""  
  height= ""  
  type= "image/svg+xml" />

Az egyes attribútumok jelentése a következő

src a grafika forrása, a dokumentum elérési útvonala
width a beágyazott kép szélessége
height a beágyazott kép magassága
type a beágyazott tartalom típusa, ami SVG dokumentumoknál a megadott image/svg+xml

Bár ez az elem nem szabványos, a felhasználók többsége meg fogja tudni jeleníteni az ilyen módon beágyazott grafikákat. A böngészők fejlődésével pedig lehetőség lesz SVG és XHTML dokumentumok "kevert" módon történő megírására. Ekkor azonban névtereket kell használni.

19/2. feladat:

Az előző ábrát helyezd el egy egyszerű HTML oldalon, aminek a címe legyen "SVG link". Adj meg háttérszín is a dokumentumnak.

A példában szereplő HTML oldal csak a legszükségesebb összetevőket tartalmazza, amik a megoldáshoz szükségesek.